Prerokovanie návrhu ÚPD "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Petrova Ves"

Súbory sú vo formáte PDF. Sťahujú sa kliknutím na textový odkaz, nie na ikonku PDF.